Ceavccageađgi-Transteinen (Foto Sametinget)

Areála

Sámedikkis lea bajitdási ovddasvástádus oppalaččat čuovvolit ja bagadallat vai buot plánat, čuozahusčielggadeamit ja mearrádusat mat čuvvot plána- ja huksenlága plánaoasi sihkkarastet sámi kultuvrra, ealáhusdoaimma ja servodateallima  luondduvuođu. Nu dat boahtá ovdan plána- ja huksenlágas.

Ovddasvástideaddji politihkkár
Thomas Åhrén ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Sørsamisk
Áigeguovdil
Garnfiske i Tana (Foto Liss-Ellen Ramstad)
Ásahit resursajoavkku meahccegeavaheami várás
Sámediggeráđđi ásaha resursajoavkku mii galgá čuvget sámi meahccegeavaheami...
Loga eambbo
Thomas Åhren (Fotograf Jan Roger Østby)
Sámedikki dieđáhus areála- ja biraspolitihka birra – Bovdehus sáddet árvalusaid
Sámediggeráđđi háliida oažžut árvalusaid sámediggedieđáhussii areála ja birr...
Loga eambbo

Sámediggi áigu:

  • Dárkilit čuovvut areálahálddašeami ja ávkkástallat vuosttaldanválddi sihkkarastimis sámi kultuvrra, ealáhusdoaimma ja servodateallima.
  • Buori ládje gulahallat suohkaniiguin geat leat pláneneiseváldin ja nu sihkkarastit ahte sámi beroštumit geavatlaččat vuhtiiváldojuvvojit.

Sámediggi dál bargá:

  • Suohkanlaš areálaplánaiguin
  • Kulturmuittuid ja bieggafámu fylkaoasseplánaiguin
  • Biebmanrusttegiid sajáiduhttin

Sámedikki ovddasvástádus
Sámedikkis lea bajitdási ovddasvástádus čađaheames oppalaš čuovvoleami ja bagadallama iežas plánaveahki ektui. Sámedikki plánaveahki vuođul sii ovddidit dieđuid mat leat dehálačča ja ávkkálačča plánaeiseválddi plánenbargui. Sámediggi buktá cealkámušaid dahje sáhttá ovddit váidalusa suohkanplána areálaoassái ja regulerenplánii. Sámediggi sáhttá maiddái ovddidit váidalusaid konsešuvdnaáššit meannudeapmái mat leat ovddiduvvon čázádatmuddenlága, energiijalága ja čáhceresursalága vuođul, ja Sámediggi sáhttá gáibidit ahte guovlulaš plánat sáddejuvvojit Birasgáhttendepartementii mearrideapmái jus plánat olgguštit dahje eai váldde vuhtii beroštumiid mat leat dehálačča sámi kultuvrii ja ealáhusdoibmii.

Du váikkuheapmi
Fysalaš plánemis lea báikkálaš máhttu ja ipmárdus dehálaš go Sámedikki galgá ášši árvvoštallat ja buktit cealkámušaid. Plána- ja huksenlága mielde leat suohkanat geatnegahttojuvvon álggahit aktiivvalaš doaibmabijuid mat sihkkarastet duohta oassálastima mas ulbmilin lea olahit dieđihuvvon mieđiheami guoskevaš sámi beroštumiin ja báikegottiin. Dat ahte árrat juo buktit čielga oainnuid ovddiduvvon árvalusaide ja doaibmabijuide lea hui dehálaš vai oainnut gálget gullot ja vuhtiiváldot ja vai Sámediggi sáhttá čuovvolit oaiviliid.

Sámedikki plánaveahkki

Sámediggi mearridii 2010 plánaveahki. Plánaveahkki galgá láhčit dili nu ahte buot plánat, čuozahusčielggadeamit ja mearrádusat plána- ja huksenlága plánaoasi mielde galget sihkkarastit sámi kultuvrra, ealáhusdoaimma ja servodateallima luondduvuođu.

Virkeområdet for Sametingets planveileder