Dokumeantta

Dás gávnnat listtu mas leat buot čoahkkimat maidda gohččun lea sáddejuvvon, ordenjuvvon lávdegottiid ja vahkkonummariid mielde. Jus deaddilat dihto vahkkonummara, dalle ihttá listu mas leat buot čoahkkimat dan vahkku, ja go deaddilat dihto čoahkkima, dalle ihtet eambbo dieđut čoahkkima birra.

Čoahkkinplána

Dáppe gávnnat buot ráđđeáššiid maidda lea dahkkon mearrádus.

Sámediggerađi mearrádusat

Sámedikkis leat geažos áiggi máŋga áigeguovdilis ášši mat ođasmuvvet. Jus háliidat áššehistorihka dihto áššis, dalle sáhtát viežžat dokumeantta ja lohkat čállosiid iešguđetge áššis min dokumeantavuorkkás.

Oza áššiid

Oza dokumeanttaid main beroštat min dokumeantavuorkkás.

Oza dokumeanttaid

Bušeahtta

Jahkedieđáhus

Dieđáhusat

Veahkit ja njuolggadusat

Plánat

Ovttasbargošiehtadusat

Sámi logut muitalit

Raporttat

Retningslinjer og reglement

Áigumuššiehtadusat

Sámedikke mearrádusat 1989-2004

Umeådeklarasjonen