©Kenneth Hætta

Kultureallin

Girjás kultureallin nanne sámi gullevašvuođa ja identitehta, ja dagaha eallás báikegottiid gos olbmot háliidit orrut. Danin leat kulturdoaimmat dehálaččat sámi servodagas, ja maiddái ássamii. Sámi kulturdoaimmat dagahit gullevašvuođa, čálggu ja eallindási, ja maiddái kulturvuođustuvvon bargosajiid.

Sámediggi bargá

  • leat bajimuččas bidjamin eavttuid sámi dáidaga ja kultuvrra ovddideapmái
  • fuolahit dan ahte buohkat galget sáhttit muosáhit sámi kultuvrra doppe gos ásset
  • láhčá diliid nu ahte mis lea ealli ja girjás sámi kultureallin mas lea buorre dássi
  • fuolahit ahte ovddiduvvo, ja bisuhuvvo sámi dáidda- ja kultureallin dainna lágiin ahte leat fágalaččat buorit ja árjjalaš sámi deaivvadanbáikkit, kulturásahusat ja museat
  • fuolahit dan ahte lea eanet barggolašvuohta sámi dáidda- ja kulturvuđot ealáhusa vuođul

Duogaš

Sámedikki váldobargun kulturpolitihkas lea láhčit diliid sámi dáidda- ja kulturdoaimmaid várás ja dan ovddideami várás. Sámi servodat lea vuos ain huksemin servodagas, ja mii leat vuoruhan ja ain fertet vuoruhit kultuvrra ja giela vuođđoosiid. Dát hástala nana áŋgiruššama sámi servodaga iežas beales, sámi ásahusaid, Sámedikki ja stáhta eiseválddiid beales. Sámediggi oaidná iežas ovddasvástádussan atnit ávvira ja ovddidit  dan doaimma maid sámi álbmot vuolggaha, ja leat dán proseassas deaŧaleamos eavttuid biddji. Stáhta eiseválddiin lea dattetge bajimuš ovddasvástádus diliid láhčimis nu ahte sámi servodagas alddis lea vejolašvuohta hukset viidáseappot servodagas. Guovlulaš ja báikkálaš eiseválddiin lea maiddái ovddasvástádus váikkuhit dan ahte sámi dáidda, kultureallin ja sámi ásahusat ovddiduvvojit ovttas.

Sámediggi bargá dan ala ahte buohkain livččii vejolašvuohta muosáhit sámi dáidaga ja kultuvrra. Min historjá, min kulturárbi ja min dáidda ja kultuvra leat midjiide čeavlin. Mii áigut láhčit ealli ja máŋggabealat dáidda- ja kultureallima mas lea buorre dássi, mii buvttaduvvo, dahkkojuvvo, gaskkustuvvo ja muosáhuvvo ja lea buohkaid olámuttus. Sámi dáiddárat ja kulturbargit galget sáhttit oažžut birgejumi iežaset doaimmas. Sámi ásahusat leat min deaŧaleamos sámi dáidda- ja kultur- gaskkustanarenat. Dat addet kulturbargosajiid sámi servodagas ja leat deaŧalaš aktevrrat sámi dáidaga ja kultuvrra ovddideamis.