Duodji jođihanfápmun
Preassadieđáhusat
Preassadieđáhusat
PRM: Váruha unnit ruđa sámi áššiide bušeahtas

PRM: Váruha unnit ruđa sámi áššiide bušeahtas

01.09.2016

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo ballá ain unnit ruđa oažžut dán jagi stáhtabušeahta bokte. – Leat boahtán unnit juolludeamit sámi áššiide 2014 rájes. Mun balan ná ain joatkašuvvá, lohká Keskitalo.

Sámediggeráđđi lea dál loahpageahčen barggus hábmet Sámedikki 2017 bušeahta. Aili Keskitalo ballá ain unnit juolludemiid oažžut ráđđehusas Sámediggái ja eará sámi áššiide.

- Go Sámediggái ja eará sámi áššiide juolluduvvo unnit ruhta stáhtabušeahta bokte, de dat mearkkaša unnideami dehálaš sámi surggiin nu go oahpahusas, ealáhusovddideamis ja kulturdoaimmain. Mii sáhttit danin šaddat vuoruhit nu ahte čuohcá olles sámi servodahkii, lohká Keskitalo.

- Mun bijan vuođđun ahte ráđđehus ipmirda váikkuhusaid iežas politihkas, ja ahte bušeahttačuohppan ja láivudeapmi sámi servodagas lea sávvojuvvon ja háliiduvvon politihkka, joatká Keskitalo.

Stáhtabušeahta rámmat leat lassánan sullii 5 % jahkásaččat. Aŋkke lea 2014 rájes mannan duohtavuođas vulos juolludeapmi sámi áššiide. Jus galgat beassat seamma bušeahttadássái go leimmet 2014:s, de lea dárbu lassi ruhtii 29,5 miljovnna Sámediggái. 46,3 miljovnna lassi juolludeapmi jahkái 2017 lea dárbbašlaš jus Sámedikki bušeahtas galgá leat seamma ovdáneapmi go eará áššiin stáhtabušeahtas seamma áigodagas.

- Mii leat guhkit áiggi geahččalan oažžut ovddasvástideaddji gulahallama ráđđehusain ekonomalaš rámmaid birra Sámediggái ja sámi servodahkii. Mun sávan ahte Stuoradiggi dán čavčča áigu váikkuhit dasa ahte ásahit einnostahtti modeallaid movt ruhtadit sámi servodaga, mas Sámediggi meannuduvvo seamma dásis go eará almmolašválljejuvvon orgánat riikkas, loahpaha sámediggeráđđi Ann-Mari Thomassen.

Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta bargá siskkáldasat čielggadit ruhtadanmodealla Sámediggái ja eará sámi áššiide. Čielggadeami sisdoalu ja almmuheami dáhtona eat vuos dieđe. Ráđđehus geige iežas 2017 stáhtabušeahttaevttohusa golggotmánu 6.b. Sámediggeráđđi ovddida iežas Sámediggebušeahta evttohusa Sámediggái golggotmánu 24.b.

Geainna válddát oktavuođa
Sámediggepresideanta Aili Keskitalo, tel. +47 971 29 305
Sámediggeráđđi Ann-Mari Thomassen, tel. +47 900 57 123