Plenum 2013-2017

Dievasčoahkkin

Sámedikki dievasčoahkkin lea bajimus orgána ja eiseváldi.

Sámediggi heiveha doaimmas daid rámmaide mat leat mearriduvvon lágas Sámedikki ja eará sámi vuoigatvuođaid birra (sámelágas). Dievasčoahkkin mearrida bargoortnega oktan ja njuolggadusaid buot Sámedikki doaimmaide.

Dievasčoahkkimat dollojit dábálaččat njelljii jagis, seamma vahkuid go leat lávdegoddečoahkkimat. Mánnodaga ja disdaga leat lávdegoddečoahkkimat, ja dievasčoahkkin gaskavahku bearjadahkii.

2013-2017 áigodahkii lea čuovvovaš bellodagat válljejuvvon Sámediggái:

 • Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 • Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) ja Sámeálbmotbellodat(SáB) (oktasašlista)
 • Bargiidbellodat
 • Árja
 • Ovddádusbellodat
 • Johttisápmelaččaid listu
 • Olgešbellodat
 • Nordkalottfolket
 • Åarjel-Saemiej Giёlh
 • Sámit Lulde
 • Ávjovári Dáloniid Listu

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat nuppi jahkebealis 2015:

Vahkku 39:                čakčamánu 21. – 25. b, lávdegodde- ja dievasčoahkkimat.

Vahkku 47:                skábmamánu 16. – 20. b, lávdegoddečoahkkimat.

Vahkku 49:                30. november – 4. desember, dievasčoahkkin.

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkinčoahkkimat vuosttaš jahkebealis 2016:

Vahkku 9:              guovvamánu 29. b. - njukčamánu 4. b. lávdegodde- ja dievasčoahkkinčoahkkimat.

Vahkku 21:           miessemánu 23. - 27. b., lávdegoddečoahkkimat (vuosárggas bearjadahkii)

Vahkku 23:           geassemánu 6. - 10. b., dievasčoahkkinčoahkkimat

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkinčoahkkimat nuppi jahkebealis 2016:

Vahkku 39:          čakčamánu  26. - 30. b., lávdegodde- ja dievasčoahkkinčoahkkimat

Vahkku 47:          skábmamánu  21. - 25. b., lávdegoddečoahkkimat (vuosárggas bearjadahkii)

Vahkku 49:           juovlamánu 5. - 9. b., dievasčoahkkinčoahkkimat

Govven: Kenneth Hætta/Sámediggi.