Sametingsrådet - konstituering (Foto Jan Roger Østby)

Sámediggeráđđi

Sámediggeráđi miellahtuid nammada presideanta, guhte lea ráđi jođiheaddji. Sámediggepresideanta lea válljejuvvon Sámedikki dievasčoahkkima eanetlogus eanetlogu jienaiguin. Ráđđi doaibmá Sámedikki ráđđehussan, ja ovddasvástida beaivválaš politihkalaš doaimma.
 

Sámediggeráđđi ovddida mearrádusárvalusaid dievasčoahkkimii áššiin mat gusket Sámedikki bušeahta juogadeapmái, árvala doaibmabijuid čuovvovaš jagi stáhtabušehttii, Sámedikki jahkedieđáhusa, Sámedikki doarjjaortnegiid váldonjuolggadusaid ja eará áššiid maid Sámediggeráđi iešheanalis árvvoštallama mielde berrešii ovddidit.

Dasa lassin ovddida Sámediggeráđđi dieđáhusaid sierra politihkkasurggiin dárbbu mielde, ja máŋgga suorggis lea maiddái vejolašvuohta ášši loahpalaččat mearridit.

2016-2017 válgaáigodahkii lea ráđi lahttut:

Presideanta Vibeke Larsen (BB), ja ráđđelahtut Mariann Wollmann Magga (BB), Ronny Wilhelmsen (BB), Lars Filip Paulsen (O) ja Inger Eline Eriksen (Árja).

Politihkálaš ovddasvástádus suorggit

Sámediggepresideanta Vibeke Larsen ja muđui Sámediggeráđi áirasat leat defineren ja juohkán politihkalaš ovddasvástádussurggiid gaskaneaset. Dás oainnát guđe ráđđelahtus lea ovddasvástádus makkár politihkalaš suorggis.

Vibeke Larsen, sámediggepresideanta

 • Bajimus ovddasvástádus buot áššesurggiin
 • Sámi vuoigatvuođat
 • Sámi iešmearrideapmi
 • Álgoálbmotvuoigatvuođat
 • Sámi ovttasbargu riikarájáid rastá (SPR)
 • Riikkaidgaskasaš áššit
 • Konsultašuvnnat
 • Sámedikki bušeahtta ja rehketdoallu
 • Sámedikki jahkedieđáhus
 • Sámediggeráđi doaibmadieđáhus

Ronny Wilhelmsen, várrepresideanta

 • Dásseárvu
 • Areálapolitihkka ja areálahálddašeapmi – áššit plána- ja huksenlága mielde
 • Ovttasbargu olggobealde plánaaktevrraiguin
 • Sámi kulturmuittut
 • Váldedoaimmaheapmi kulturmuitolága mielde
 • Sámi vistegáhtten
 • Alit oahppu ja dutkan
 • Mánáidgárdi
 • Vuođđooahpahus
 • Rávisolbmooahpahus
 • Oahpponeavvut
 • Pedagogalaš bagadallan
 • Gelbbolašvuođalokten ja rekruteren
 • Oahpponeavvut mánáidgárddiide
 • Guolástan- ja mariidna resurssat
 • Gássa ja petroleum
 • Áššit energiijalága mielde (el-fápmolinnját, čáhcebuođut, bieggamilloguovllut)

Mariann Wollmann Magga, ráđđelahttu

 • Kulturpolitihkka
 • Dáidda- ja dáiddáršiehtadus
 • Media
 • Filbma, girjjálašvuohta, musihkka
 • Teáhter
 • festiválat
 • Museat
 • Girkopolitihkka
 • Institušuvdnapolitihkka - kulturinstitušuvnnat
 • SáNuL
 • Ealáhuspolitihkka
 • Boazodoallu
 • Mátkeealáhus
 • Kulturealáhus
 • Boraspiret
 • Ealáhusat muđui

Inger Eline Eriksen, ráđđelahttu

 • Vuorrasiidpolitihkka, dása gullá maid vuorrasiidráđđi
 • Dáruiduhttingažaldagat
 • Álbmotmeahcit ja suodjalanguovllut
 • Johtalus, dása gullá maid mohtorjohtolat meahcis ja infrastruktuvra
 • Dálkkádat ja biras
 • Árbevirolaš máhttu
 • Eanadoallu
 • Duodji
 • Meahcástanealáhusat ja sáivaguollebivdu
 • Minerálat
 • FeFo

Lars Filip Paulsen, ráđđelahttu

 • Giella
 • Sámi báikenamat
 • Valáštallan
 • Sosiálapolitihkka
 • Mánáid-, nuoraid- ja bearašpolitihkka
 • Dearvvašvuođabálvalusat
 • Regionálapolitihkka
 • Regionála ovddidanprográmmat
 • Ovttasbargošiehtadusat suohkaniiguin
 • Ovttasbargošiehtadusat fylkkasuohkaniiguin
 • Suohkanođastus
 • Regiovdnaođastus
 • Sámi statistihkka

Doarjjahálddašeapmi

Váiddaáššit

Plánaáššit

Ovttaskas ossodat iežas fágaovddasvástádusas

Sámediggeráđi doaibmadieđáhus

Loga eambbo

Politihkalaš ovddasvástádussuorggit ráđis

Sámeidkki presideanta Vibeke Larsen ja Sámediggeráđi eará lahtut leat válljen ja juogadan politihkalaš ovddasvástádussurggiid gaskaneaset. Dás oainnát guđe ráđđelahtus lea ovddasvástádus guđe politihkalaš suorggis.

Loga eambbo

Sártnit ja artihkkalat

Sámedikki presideantta ja Sámediggeráđi eará lahtuid sártnit, sáhkavuorut ja artihkkalat.

Loga eambbo