Barn-C-Kenneth-Haetta_mainimage.jpg

Sámi mánáidgárdefálaldagas lea deaŧalaš deattuhit sámi giela ja kultuvrra. Das lea sáhka árbbi ja árbevieruid birra, muhto seammásaj ovddideami birra máná sámegielas, ođđa málliin ođđa áiggis. 

Mánáidgárdejuhkosa bargit ja oktavuođadieđut

Mikkelsen, Mikkel Eskil.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: NSR

Sámi mánáidgárdefálaldat

Sámediggi bidjá čuovvovaš definišuvnna vuođđun dasa mii sámi mánáidgárdefálaldat lea:
Sámi mánáidgárdefálaldagainoaivvilduvvo fálaldat mas mánáidgárdefálaldat vuođđuduvvo sámi gillii ja kultuvrii. Mánáidgárdi galgá nannet mánáid identitehta sápmelažžan sámegiela geavaheami bokte, ja ovdánahttima, geavaheami ja ovddideami sámi giela ja kultuvrra bokte. Mánáidgárddi jođihit sámegielat pedagogalaš bargit.

Sámi mánáidgárdefálaldaga sáhttá juohkit čuovvovaš kategoriijaide: a) sámi mánáidgárddit ja sámi ossodagaide norgalaš mánáidgárddiin, b) mánáidgárddit mat fállet sámi giellaoahpahusa.

Sámediggi láhčá diliid sámi mánáidgárdefálaldaga várás politihkkahábmema ja mánáidgárdedoarjaga hálddašeami bokte. Mánáidgárddit main lea sámi mánáidgárdefálaldat sáhttet ohcat doarjaga sierra doarjjaortnegiin. Doarjjaortnegat leat Sámedikki bušeahtas.

25.4
26.4

Seminára mánáidgárddebargiide ja eará berošteddjiide cuoŋománu 25.- 26. beivviid, Scandic Ishavshoteallas, Romssas.

Fáddá: Sámi mánáid ođđaáigásaš árgabeaivi mánáidgárddiin

Mánáidgárdesuorgi ođasmahttojuvvo dađistaga  ja dat mielddisbuktá earret eará ahte ođđa rámmaplána galgá sajustuvvot buot mánaidgárddiide. Rámmaplánas lea sámi sisdoallu hui guovddážis, mii mielddisbuktá hástalusaid mánáidgárdebargiide. Sámi mánáidgárddit galget sámi vuolggasaji ja konteavstta ektui, duohtandahkat dan ođđa rámmaplána ollislaččat. Sámi mánáin leat vuoigatvuođat árgabeaivái mánáidgárddis mas lea alla kvalitehta. Mánát galget beassat geavahit iežaset giela, kultuvrra, ja maid ovdánahttit sin sámi identitehta.

Dieđihanáigemearri lea 22.03. Dieđiheapmi dás.

Gulahallanolbmot: Ráđđeaddi Ellen Janne Siri, +47 78 48 42 22, seniorráđđeaddi Anne Jannok Eira, +47 78 47 40 48

Mánáidgárddiid ávvudeapmi guovvamánu 6. beaivvi

Guovvamánu 6.b.lea virggálaš leavgabeaivi Norggas ja čalmmustahttojuvvo miehtá riikka sámi álbmotbeaivin. Ollu dáhpáhusat ja govastagat čatnasit dán beaivái

Ávkkálaš resurssat mánáidgárddiide, skuvllaide ja earáide: 

Dás sáhtát lohkat eanet sámi álbmotbeaivvi ja našuvnnalaš dovdomearkkaid birra:

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!