Barn-C-Kenneth-Haetta_mainimage.jpg

Sámediggi bidjá čuovvovaš definišuvnna vuođđun dasa mii sámi mánáidgárdefálaldat lea:Sámi mánáidgárdefálaldagainoaivvilduvvo fálaldat mas mánáidgárdefálaldat vuođđuduvvo sámi gillii ja kultuvrii. Mánáidgárdi galgá nannet mánáid identitehta sápmelažžan sámegiela geavaheami bokte, ja  ovdánahttima, geavaheami ja ovddideami sámi giela ja kultuvrra bokte. Mánáidgárddi jođihit sámegielat pedagogalaš bargit.

Sámi mánáidgárdefálaldaga sáhttá juohkit čuovvovaš kategoriijaide: a) sámi mánáidgárddit ja sámi ossodagaide norgalaš mánáidgárddiin, b) mánáidgárddit mat fállet sámi giellaoahpahusa.

Sámediggi láhčá diliid sámi mánáidgárdefálaldaga várás politihkkahábmema ja mánáidgárdedoarjaga hálddašeami bokte. Mánáidgárddit main lea sámi mánáidgárdefálaldat sáhttet ohcat doarjaga sierra doarjjaortnegiin. Doarjjaortnegat leat Sámedikki bušeahtas.

Sámedikkis leat máŋga ovttasbargoguoimmi geaiguin bargat ovttas olahan dihte min mihttomeriid.

Máhttodepartemeanta

Oahpahusdirektoráhtta

Fylkkamánni

Mánáidgárddiid vánhenlávdegoddi

Olgguldas veahkkevárit:

Ovttas

Mánáidgárdeláhka

Loga eanet dás:

Mánáidgárddiid ávvudeapmi guovvamánu 6. beaivvi

Guovvamánu 6.b.lea virggálaš leavgabeaivi Norggas ja čalmmustahttojuvvo miehtá riikka sámi álbmotbeaivin. Ollu dáhpáhusat ja govastagat čatnasit dán beaivái

26.4
27.4

Seminára mánáidgárdebargiide

Seminára mánáidgárdebargiide cuoŋománu 26.- 27. beivviid 2017 Scandic Alta, Álttás. Fáddá: Máná giellaovdáneapmi ja identitehta

Semináras lea fokus dasa:

  • Mánáidgárdebargit leat gielalaš ovdagovat mánáide. Vurdojuvvo ahte mánáidgárdebargit leat dihtomielalaččat iežaset rolla ektui giellaoahpaheamis . 
  • Váhnemiid ovddasvástádus válljet sámegiela mánáideaset. Mánáidgárdi ferte láhčit dili máná dárbbuide ja vuhtiiváldit bearrašiid dárbbuid.
  • Nanne máná giela go humat sámegiela mánnái. Mánáidgárddis lea dárbu giellalávgunmodeallaide. Mánáidgárddiin lea dárbu ovddidanmodeallaide mat čatnasit ovttaskasa gielladillái.
  • Buorre mánáidgárdebiras mii ovddida oahppama
Ávkkálaš resurssat mánáidgárddiide, skuvllaide ja earáide: 

Dás sáhtát lohkat eanet sámi álbmotbeaivvi ja našuvnnalaš dovdomearkkaid birra:

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!