Sámedikki váldi oahppoplánaid ektui

Sámedikkis lea váldi ja ovddasvástádus oahppoplánaid ektui.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sámegiella ja sierra sámi fágáid oahppoplánat  

Sámedikkis lea ovddasvástádus ráhkadahttit ja mearridit oahppoplánaid sámegielas vuođđoskuvlii ja joatkkaoahpahussii ja sierra sámi fágaide joatkkaoahpahusas (duodji, boazodoallofága), gč. Oahpahuslága § 6-4, nuppi lađđasa.

Sámi sisdoallu dábalaš Máhttolokten oahppoplánabuktosis 

Oahpahusláhka geatnegahttá ahte buot oahppit Norggas galget oahppet sámiid birra, dán álbmoga giela ja servodateallima birra iešguđet fágasurggiin. Departemeanta mearriduvvon rámmaid mielde mearrida Sámediggi láhkaásahusaid dákkár oahpahusa sisdoalu birra, gč. Oahpahuslága § 6-4, vuosttaš lađđasa. Máhttodepartemeanta mearrida buot oahppoplánaid earret oahppoplánaid sámegielas ja sierra sámi fágain. Sámedikkis lea váldi mearridit sámi sisdoalu buot oahppoplánain. 

Sámi parallealla oahppoplánat Máhttolokten – sámi oahppoplánabuktosis 

Buot vuođđoskuvlaoahppit suohkaniin mat gullet sámegiella hálddášanguvlui ja oahppit geat muđui ožžot sámi oahpahusa vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas galget oažžut oahpahusa sámi oahpahusprinsihpaid vuođul ja sámi parallealla, seammaárvosaš oahppoplánaid mielde daid fágain gos leat parallealla oahppoplánat. Sámediggi galgá ovttasráđiid departemeanttain ráhkadit sámi parallealla ja seammaárvosaš oahppoplánaid gč. Oahpahuslága § 6-4, goalmmát lađđasa. Sámediggi mearrida sámi sisdoalu ja departemeanta mearrida muđui sisdoalu dáin oahppoplánain.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!