Álggahandoarjja: Lotnolas- ja meahcástanealáhusat

Sáhtát ohcat álggahandoarjaga vuosttaš fásii: geavaheaddji-, ja buvtta/ bálvalusfokus ja/ dahje nuppi fásii: ovdánahttin- ja stuorrunfásii.

1. FÁSA: GEAVAHEADDJI- JA BUVTTA-/BÁLVALUSFOKUS

(Dieđut 2. fása birra vuollelis siiddus)

Dán fásas sáhttá oažžut álggahandoarjaga:

 • Buvtta-, bálvalus- ja jurddageahččaleapmái, ja man olu vejolaš geavaheaddjit háliidit máksit buktagiid ovddas.
 • Geavaheaddjiiskkadeapmi - Lea go dárbu du buktagii/ bálvalussii?
 • Geavaheaddjiiskkadeapmi galgá vástidit ovtta čulbmii dahje dárbui márkanis.
 • It go leat sihkar makkár goluid mii gokčat, váldde oktavuođa Sámedikkiin.

Eavttut:

 • Fitnodat lea registrerejuvvon fitnodahkan maŋimus 2 jagi siste.
 • Dus ferte leat organisašuvdnanummár
 • Ohcamis ferte leat čielga ulbmil
 • Ovdal go ozat, de fertet dovdat vejolaš gilvaleddjiid dahje diehtit eará čovdosiid. Dát ferte boahtit ovdan ohcamis.
 • Ohcamis galgá boahtit ovdan buorre govus das maid áiggut bargat juohke mánu. Dát addá vuođu iežat bálkái.  

Dán sáhtát ohcat:

 • Alccet bálká sáhttá leat gitta 15 000 ruvnno mánnui. Jus dus lea olles- dahje bealleáiggevirgi, de sáhttá alccet bálká vuoliduvvot.
 • Geavaheaddjifokusfásii sáhttá addot doarjja alccet bálkán eanemusat 9 mánnui.  
 • Eanemus doarjja juohke fitnodahkii (geavaheaddjifokus ja stuorrun) lea 400 000 ruvnno.
 • Don it sáhte ohcat goappašiid fásaide oktanaga.
 • Álggahandoarjaga ii sáhte ovttastahttit eará doarjagiin Sámedikkis.
 • Álggahandoarjagis galgá máksit vearu. Geahča skatteetaten.no:s eanet dieđuid dan birra.

2. FÁSA: OVDÁNAHTTIN- JA STUORRUNFÁSA

Dán fásas sáhttá addot álggahandoarjja:

 • Viiddidit márkana nationála ja/ dahje riikkaidgaskasaš dásis
 • Ráhkadit ođđa buktagiid ja bálvalusaid main lea fokus háhkat eanet árvvuid.
 • Čielgasit profiila
 • Buoridit fitnodatmodealla. Dus lea dárbu čielggadit lea go fitnodatmodealla riekta hábmejuvvon dan márkana ektui mas don leat.
 • It go leat sihkar makkár goluid mii gokčat, váldde oktavuođa Sámedikkiin.

Eavttut:

 • Fitnodat lea registrerejuvvon  fitnodahkan maŋimus 4 jagi siste.
 • Dus ferte leat organisašuvdnanummár.
 • Ohcamis ferte leat čielga ulbmil.
 • Dus leat áigumušat stuoridit doaimma.
 • Don fertet čalmmustahttit vejolašvuođaid.
 • Dus leat čielga strategiijat movt háhkat stuorruma
 • Ohcamis galgá boahtit ovdan buorre govus das maid áiggut bargat juohke mánu. Dát addá vuođu iežat bálkái. 

Dán sáhtát ohcat:  

 • Alccet bálká sáhttá leat gitta 15 000 ruvnno mánnui. Jus dus lea olles- dahje bealleáiggevirgi, de sáhttá alccet bálká vuoliduvvot.
 • Stuorrunfásii sáhttá addot doarjja alccet bálkán eanemusat 9 mánnui.  
 • Eanemus doarjja juohke fitnodahkii (geavaheaddjifokus ja stuorrun) lea 400 000 ruvnno.
 • Don it sáhte ohcat goappašiid fásaide oktanaga.
 • Don sáhtát ohcat njuolga stuorrunfásii, it ge dárbbaš vuos oažžut geavaheaddjifokusdoarjaga, vai leat dohkálaš bálvalussii, jus beare eavttut leat devdojuvvon.
 • Jus ozat njuolga stuorrunfásii, de fertet dokumenteret geavaheaddjifokusa ja bidjat dan mielddusin.
 • Álggahandoarjaga ii sáhte ovttastahttit eará doarjagiin Sámedikkis.
 • Álggahandoarjagis galgá máksit vearu. Geahča skatteetaten.no:s eanet dieđuid dan birra.

Geainna válddát oktavuođa: Ráđđeaddi Kirsten Østby, tlf: + 47 78 47 41 08

Elektruvnnalaš ohcanskovvi

Dát gielddat lea mielde Ealáhusovddideami doarjjadoaibmaguovllus (SED-guovlu)

Ta kontakt for informasjon om regelverk for 2018

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!