22.5 - 16:20

Sametingspresident Vibeke Larsen deltar i Stortingets finanskomites høring om Revidert nasjonalbudsjett 2017  (Meld. St. 2 (2016-2017)).

Kontakt:

Vibeke Larsen, sametingspresident, tlf. 94 13 01 16

Veslemøy Dahl, fagleder, seksjon for budsjett og samordning, tlf. 95 85 08 04

Torvald Falch, seniorrådgiver, tlf. 95 06 46 55

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!