17.9 - 12:00

Sámediggeráđđi Per Mathis Oskal doallá apealla Stokkfjellmarsjen - Nei til vindkraft i samiske reinbeiteland, gos gáibidit ahte OED geassá ruovttoluotta Stokkfjell-konsešuvnna. Jus dása háliida searvat, de ferte boahtit Kalvåa friluftsmuseumii Selbuas čakčamánu 17. beaivvi dii 12. 

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!