Minnetale i 70-års minnemarkering etter Dunderlandsdal-ulykken

Plenumsleder Tom Sottinen sa noen ord under minnemarkeringen etter Dunderlandsdal-ulykken, torsdag 5. Juli 2018, i Mo kirke. Her er talen hans:

Ođas | Almmuhuvvon

Kjære familier, kjære venner, kjære alle sammen.

Dagen i dag er en vemodig dag. Det er 70 år siden den tragiske bussulykken i Dunderlandsdalen inntraff, og som så plutselig forandret så mange av livene deres.

Det er mange som har vært preget av denne ulykken, og jeg vet at det har vært et tema som det har vært vanskelig å snakke om for mange. Det gjør oss godt å komme sammen å minnes dem vi har mistet og en minnemarkering som dette, er en verdig påminnelse om å aldri glemme. På vegne av Sametinget, er jeg glad for å være her sammen med dere.

Det er naturlig at man på en dag som denne reflekterer over hva som kunne ha vært og at man kjenner på en sorg over de 16 livene som så plutselig tok slutt 5. juli 1948. Like uforberedt som man er når en så alvorlig ulykke inntreffer, skulle familiene og vennene til de 16 personene brått lære seg å leve videre uten dem. Ingen kunne forutse hvor galt det skulle gå, da de var på vei hjem fra et landsmøte i Norske Reindriftssamers Landsforbund i Tromsø. En dagligdags og ordinær hendelse i det ene øyeblikket, en utenkelig situasjon i det neste. Bussen som de satt ombord i, kjørte av veien og havnet i Ranaelva.

Det er nok ingen trøst, men kanskje det gjør litt godt å tenke på at hjemreisen trolig var fylt av glede og visjoner etter et vellykket landsmøte, med store forventninger til hva den nye organisasjonen skulle jobbe med for å beskytte og styrke reindriftens vilkår for fremtiden. Deres deltakelse har betydd mye for dagens utøvere innen reindriften, og deres engasjement lever videre i organisasjonen.

I år har det gått 70 år siden ulykken, og mange av dere som er her i dag har båret på både sorg og savn i alle disse årene, kanskje på tvers av generasjoner. Med tiden har forhåpentligvis sorgen blitt litt lettere å bære og det er gitt rom til andre følelser også, som takknemlighet for alt det disse 16 menneskene var og fikk være for dere.

Også for oss andre som ikke kjente de omkomne personlig, har deres liv vært betydningsfulle. Disse 16 personene var mennesker som gjorde en innsats for reindrifta og det samiske samfunnet. De var med på å starte og bygge veien for framtidas reindriftsnæring, som sto i spissen for å få opprettet Norske Reindriftssamers Landsforbund og som dannet grunnmuren til organisasjonen. Deres engasjement var uvurderlig og det samiske samfunnet har mye å takke disse menneskene for. I dag hedrer vi det arbeidet og engasjementet til de 16 omkomne, og minnes deres liv. Kjære etterlatte, vi står her sammen med dere.

Fred over deres minne / Raeffie dej mojhtesi bijjeli

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!