PRD: Doarjaga juolludan sámi oahpponeavvuide

Sámediggeráđđi juolluda badjel 30 miljon ruvnno sámi oahpponeavvuid ovdánahttimii.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sámediggi addá jahkásaččat doarjaga ovdánahttit dábálaš ja earenoamážit heivehuvvon oahpponeavvuid vuođđooahpahussii, sihke davvi- julev ja lullisámegillii. Sámediggeráđđi lea 30 miljon ruvdnosaš doarjjajuolludemiin addán doarjaga sihke ođđa oahpponeavvuide ja dálá oahpponeavvuid ođasmahttimii fágaođasteami olis.

Boazodoallofágii oahpponeavvut

Dán jagi lea Sámediggi addán earret eará 4,8 miljon ruvdnosaš doarjaga ráhkadit ođđa oahpponeavvuid boazodoallofágii, joatkkaoahpahusa váste.

Oahpponeavvuid vuolggasadji lea sámi boazodoallu gávcci jagiáiggi mielde, ja sámi árbevirolaš máhttu lea guovddážis. Oahppi váste ráhkaduvvojit sihke deaddiluvvon girji, gihppagaš man lea álki fievrredit fárus go leat barggut olggobealde skuvlalanja ja interaktiiva digitála oassi heivehuvvon oahppigirjái, mii addá ohppiide lassi lohkamušaid ja bargobihtáid fágas digitála reaidduid bokte. Oahpponeavvut ráhkaduvvojit boazodoallofága ođđa oahppoplánaid vuođul mat mearriduvvojit borgemánu 2020:s.

Unnán ohcamušat julevsámegiel vuoruhemiide

Sámediggeráđđi lea addán 1 miljon ruvdnosaš doarjaga Nordlándda fylkkasuohkanii ráhkadit digitála oahpponeavvuid julevsámegielas nubbingiellan-fágii, nuoraid- ja joatkkaskuvladássái.

IMG_E3509.JPG

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

– Mii oaččuimet unnán ohcamušaid julevsámegiel vuoruhemiide, mii ii leat ollenge buorre go dárbu julevsámegiel oahpponeavvuide lea stuoris. Dat mii dattege lea illudahtti lea go Nordlándda fylkkasuohkan áigu searvat oahpponeavvoráhkadeapmái. Sii áigot sin prošeavttas ovttasbargat eará ásahusaiguin ja aktevrraiguin ja ovttas singuin ovdánahttit oahpponeavvuid mat leat fágaođasteami mielde ja ráhkadahttit daid speallanvuđot hápmin mat lea ávkkálaččat virtuála oahpahusas, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Gielladohkkái doarjja

Sámediggeráđđi lea maid addán 362 500 ruvdnosaš doarjaga Tim Valio fitnodahkii ráhkadit ođđa modula Gielladohkkái, mii hupmá julev-, lulli- ja davvisámegiela. Nu besset oahppit mánáidskuvllas programmeregoahtit Gielladohkáid. Programmeremiin sáhttet mánát mearridit movt dohkká láhtte go ovdamearkka dihte deaddila gieđaid.

Ođđa modula lea maid ávkin erenoamášoahpahusas, dan dáfus ahte ođđa modula addá vejolašvuođa programmerema bokte mearridit maid dohkká galgá dadjat, mii dagaha ahte sáhttá vel buorebut ávkkástallat Gielladohká movttiidahttinfáktorin giellaoahpahusas.

– Sámediggeráđđi oaidná dán oahpponeavvobuktaga gelddolažžan ja ođđaáigásaš doaibman, man mii doaivut leat ávkin skuvllaide digitála teknologalaš oahpaheamis. Dál besset oahppit oahpahallagoahtit programmerema sámegiel bagadusaid vuođul, mii lea deaŧalaš ovdáneapmi sámi ohppiid várás, dadjá Mikkelsen.

Dorjot oahpponeavvuid seksualitehtaoahpahussii

Sámediggeráđđi lea maid dorjon oahpponeavvoprošeavttaid mat gokčet seksualitehta ja gárrenmirkogeavaheami, veahkaválddi ja vuortnuheami, mat leat oasit fágaidrasttideaddji fáttáin sámi oahppoplánas.

Sámediggeráđđi lea juolludan LearnLab AS fitnodahkii 2 485 000 ruvdnosaš doarjaga ráhkadit digitála oahpponeavvu eastadit gárrenmirkogeavaheami, veahkaválddi ja vuortnuheami. Oahpponeavvoprošeavttas lea fárus sámegielat oahpponeavvočálli ja referánsajoavkkus leat mielde sámi fágaolbmot.

Sámediggeráđđi lea juolludan 600 000 ruvdnosaš doarjaga Sex og politikk-searvái, jorgalit ja heivehit osiid Vahkku 6-ráiddus davvisámegillii nuoraid- ja joatkkaskuvladássái, mii lea materiála seksualitehtaoahpahussii. Searvvis galgá leat lagas ovttasbargu sámi fágaolbmuiguin.

– Sámediggeráđđi lea duhtavaš go dál álggahuvvo bargu ráhkadit oahpponeavvuid dehálaš fáttáin main leat unnán oahpponeavvut. Viimmat lassánit sámi ohppiide ja oahpaheddjiide oahpponeavvut maiddái dáin fáttáin sin iežaset gillii, dadjá Mikkelsen.

 Jearahallama addá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen, tel. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!