Jurdda lea čohkket mánáidskuvlaohppiid geain lea sámegieloahpahus Romssa-skuvllain golmma diibmui vahkkui doaimmaide maid nuorra, sámegielat rávisolbmot jođihit. Dát lea olggobealde dábálaš oahpahusa, ja ulbmil lea ahte buot doaimmat galget čađahuvvot sámegillii.

Sámediggepresideantta Aili Keskitalo mielas orru dát buorre prošeakta.

IMG_E3351.JPG

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo

Govven: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

– Dát lea juoga ođas mii boahtá lassin dan dábálaš sámegieloahpahussii, ja mii nanne ohppiid sámegielmáhtu. Oahppit ožžot ná olu eanet áiggi ja vejolašvuođa sámástit.

Aitto ovdanbuvttii Lena Romsdal Hætta iežas masterbarggu, mas lea bajilčála “Fievrridit sámegiela viidáset mánáide lei ollu váddáset go ledjen doivon” - Sámegiela dili guorahallan Álttás. Son fuomášii ahte vaikko váhnemat háliidit ahte mánát galget hupmat sámegiela beaivválaččat, de lea dat váttis. Máŋgasat leat geahččalan, muhto eai leat lihkostuvvan.

– Báikkiin gos sámi álbmot lea čielga unnitlogus, de sáhttá leat váttis dahkat sámegiela lunddolaš oassin mánáid árgabeaivvis. Danne leat giellamovttiidahttindoaimmat nugo Romssa giellariššu erenoamáš dehálaččat, dadjá Keskitalo.

Romssa giellariššu lea ovttasbargu Romssa suohkana ja UiT Norgga arktalaš universitehta gaskkas. Sámi váhnenfierpmádat doarju prošeavtta. Prošektii áigot oččodit sámegielat studeanttaid geat galget čađahit doaimmaid, ja sin galget gielladutkit ja earát bagadallat. Lea maid ásahuvvon referánsajoavku, mas leat earret eará gielladutkit geain leat vásáhusat giellaealáskahttinbarggus iešguđet guovlluin Sámis.

– Prošeakta orru bures plánejuvvon, das leat buorit ovttasbargoguoimmit, ja orru nu ahte prošeavttas leat buorit vejolašvuođat lihkostuvvat. Lea maid buorre ahte prošeakta juogaduvvo earáiguin jus das leat buorit bohtosat, dadjá Keskitalo.

Jus leat gažaldagat, dahje áiggut jearahallama, váldde oktavuođa sámediggepresideanttain Aili Keskitaloin, mob. +47 971 29 305. 

Govaid Keskitalos gávdná dáppe. Daid oažžu friddja geavahit go kreditere govvejeaddji.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!