PRD: Fágaođasmahttin meannuduvvo dievasčoahkkimis

Sámediggeráđđi bidjá ovdan čilgehusa Oahppoplánabuktosa Máhttolokten ja Máhttolokten - sámi ođasmahttima birra Sámedikki dievasčoahkkimii dán vahku. Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen mielas lea deaŧalaš ahte mii buohkat searvat ja buktit árvalusaid ja mearkkašumiid dán bargui.

Ođas | Almmuhuvvon

Máhttodepartemeanta lea bidjan johtui oahppoplánabuktosa Máhttolokten ja Máhttolokten - sámi ođasmahttinbarggu. Buot fágat vuođđoskuvllas ja čađamanni fágat joatkkaoahpahusas galget ođasmahttojuvvot. Oahppoplánat čilgejit makkár prinsihpat gustojit ja makkár árvvut ja máhttu min mánáin ja nuorain galgá leat go galget oassálastit boahttevaš servodagas.

– Fágaođasmahttin lea stuora ja deaŧalaš bargu mas lea mearkkašupmi min mánáid ja nuoraid oahpahussii olles vuođđooahpahusas, dan rájes go álget vuosttaš luohkkái ja dassá go gerget joatkkaskuvllas, ja dasto lea maid mearkkašupmi sámi servodagaide boahtteáiggis, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkelsena mielas lea deaŧalaš ahte mii buohkat searvat ja buktit árvalusaid ja mearkkašumiid dál.

– Dál lea áigi go mii sáhttit váikkuhit bargui vai oahppoplánat ožžot dakkár sisdoalu maid mii sáhttit dohkkehit, dadjá Mikkelsen. Dan dihte dáhttu Sámediggeráđđi bidjat ovdan čilgehusa dán deaŧalaš barggu birra ja sávvat buori ságaskuššama dievasčoahkkimis bearjadaga.

Fágaođasmahttimis galget fágat mat leat odne bisuhuvvot, muhti sisdoallu galgá šaddat eanet relevánta. Fágaođasmahttimis galgá biddjot eanet deaddu fágaid oktavuhtii, ja čielga progrešuvdna ohppiid oahppamis.

– Sámediggái lea deaŧalaš sihkkarastit ahte sámi sisdoallu ii láivuduvvo otná oahppoplánaid ektui. Lea maid deaŧalaš ahte sámi oahppoplánat ráhkaduvvojit oktanaga dáža oahppoplánaiguin.

Ođđa oahppoplánaevttohusat sáddejuvvojit gažadeapmái gaskkamuttus golggotmánu.

– Mun ávžžuhan buohkaid geahčadit oahppoplánaevttohusaid ja buktit mearkkašumiid daidda, dadjá Mikkelsen. Dieđuid fágaođasmahttima birra gávdnojit Oahpahusdirektoráhta neahttasiiddus, ja doppe lea maid virji gos sáhttá buktit árvalusaid ja mearkkašumiid.

Jus leat gažaldagat dahje áigu jearahallama, de sáhttá váldit oktavuođa sámediggeráđiin Mikkel Eskil Mikkelseniin, +47 917 42 161

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!