PRD: Nannejit sámi girjjálašvuođa buvttadeami ja gaskkusteami

Sámediggeráđđi áigu geavahit ruđaid girjjálašvuođa buvttadeapmái ja gaskkusteapmái. – Mii háliidat fállat buori girjjálašvuođa buot sohkabuolvvaide ja sámegielaide, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen. Dán geažil evttoha sámediggeráđđi ahte sámi girjebussiid doarjjaortnet heaittihuvvo.

Ođas | Almmuhuvvon

Sámediggi juolluda 8,2 miljon ru ođđa sámi girjjálašvuođa almmuheapmái, ja 9,5 miljon ru sámi girjebussiide.

– Min mihttomearrin lea oažžut eanet olbmuid lohkat sámi girjjálašvuođa, ahte mis lea buorre sámi girjjálašvuohta, ja ahte sámi girjjálašvuohta lea oidnosis ja oahpis lohkkiide. Juksan dihtii dáid mihttomeriid, fertet mii iskat movt mii sáhttit buoremusat ávkkástallat dáiguin ruđaiguin maid mii geavahat girjjálašvuođa siskkobealde, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen.

Olsen dadjá ahte girjebussiin lea deaŧalaš rolla sámi girjjálašvuođa ja kultuvrra juohkimis sámi guovlluin, muhto de lea dušše gaskal 5 ja 10 proseantta girjebussiid čoahkkádusas sámegielat ávdnasat, ja sámi girjjálašvuohta luoikkahuvvo hui unnán.

– Sámediggeráđđi evttoha danne ahte ásahuvvojit gaskkustanvirggit mátta- ja julevsámi guovllus, mat galget bargat árjjalaččat bagadusain ja sámi girjjálašvuođa gaskkustemiin. Sii galget bargat dan ala ahte buoridit máhtu sámi girjjálašvuođa ja kultuvrra birra bibliotehkain, mánáidgárddiin ja skuvllain. Dasa lassin áigut mii lasihit doarjaga ođđa sámi girjjálašvuođa almmuhemiide ja jorgaleapmái, dadjá Olsen.

Gielddain lea ovddasvástádus buriid bibliotehkabálvalusaid fállamis iežas ássiide. Sámedikki bargun lea háhkat buriid rámmaid ođđa sámi girjjálašvuođa buvttadeapmái ja dieinna lágiin nannet sámi giela ja kultuvrra.

– Álbmotgirjerájus ferte leat buorre fálaldat sámi álbmogii ja dat ferte ovddidit bibliotehkaid deaivvadanbáikin sámi doaimmaide. Dát mearkkaša earret eará dan ahte ferte oastit ođđa sámi girjjálašvuođa ja árjjalaččat gaskkustit sámi kultuvrra ja girjjálašvuođa. Go mii áiggiid čađa leat vásihan ahte min kulturbušeahtat unniduvvojit sakka, de bággehallat mii dárkilit árvvoštallat mat leat min vuođđodoaimmat ja makkár láhkageatnegahttojuvvon doaimmat leat eará aktevrrain, dadjá Olsen.

Eanet dieđuid addá: Sámediggeráđđi Henrik Olsen, 907 75 219

Govaid Olsenis ja sámediggeráđis gávnnat dás, ja daid oažžu friddja geavahit go kreditere govvejeaddji.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!