PRD: Sámediggeráđđi háliida nannet sámi ohppiid vuoigatvuođaid

Sámediggi oažžu jahkásaččat ollu máhcahusdieđuid vánhemiin ja ohppiin geat vásihit ahte oahpahusfálaldat sámegielas ja sámegillii ja lea váilevaš.

Ođas | Almmuhuvvon

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsenas lei gaskavahku čoahkkin láhkalávdegottiin mii galgá ovddidit ođđa oahpahusláhkaevttohusa. Sámediggi ja lávdegoddi ságastedje sámegillii oahpahusa vuoigatvuođa ja organiserema birra. Mikkelsen ovddidii Sámedikki cealkámuša dárbbuid birra mat gusket sámi ohppiid vuoigatvuođaid nannemii ja fuomášuhttimii ođđa oahpahuslágas.

– Vánhemat ja oahppit raporterejit máŋggalágan vásáhusaid birra. Earret eará bohtet dieđut sámegiela oahpahusa láhčima birra skuvlaeaiggádiin dávjá maŋŋit ja lávejit leat váilevaččat, ja go oahppit ožžot liigediimmuid, de šaddet hástalusat organiseremiin. Dasto masset oahppit vuoigatvuođaid dalle go fárrejit dahje sirdet vuođđoskuvllas joatkkaskuvlii. Dasa lassin leat vuođđoskuvlla dási oahpponeavvut hui váilevaččat, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen hástalusaid birra.

Oahpahusláhka mudde earret eará sámi mánáid vuoigatvuođaid ja skuvllaid geatnegasvuođaid vuođđooahpahusas ja joatkkaoahpahusas. Sámediggieráđđi oaivvilda ahte eiseválddiin dál lea hui buorre liiba rievdadahttit láhkadahkosa buorebun.

Mikkelsen, Mikkel Eskil (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Govven: Kenneth Hætta

Lea dehálaš ahte sámi ohppiid oahppofálaldagain lea nana rievttálaš suodji ođđa oahpahuslágas. Dasa lassin galgá oahpahusláhka fuolahit ahte juohke skuvla ja skuvlaeaiggát ollašuhttet ohppiid vuoigatvuođaid mat sis dál leat.

– Oahpahusláhka leat áiggiid čađa dulkojuvvon iešguđege láhkai geavahusas skuvllas skuvlii ja sierra skuvlaeaiggádiid gaskka. Dan oaidnit earret eará gáiddusoahpahusa oktavuođas, dat lea šaddan nu ahte sámegiela oahpahus geavahusas organiserejuvvo iešguđege láhkai, ja dat dilli ii leat dohkálaš, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Bargu oahpahuslágain lea oassi stuorát barggus mas fokuserejuvvojit mánáid ja nuoraid bajásšaddaneavttut.

– Sámediggeráđđi oaivvilda ahte oahpahuslágas lea buoridanmunni maiddái go guoská sámegielaid vitaliseremii. NAČ:in 2016:18 Váibmogiella, lea čielga diehtu ahte ferte áŋgiruššat boahtteáiggi giellaguddiid ektui, ja vásihusat skuvla- ja mánáidgárdeárgabeaivvis lea oassi min barggus buriid oahpahusarenaid fuolaheamis. Sámediggeráđđi dovdá makkár ovddasvástádus mis lea rahkádit buriid oahpahusárenaid, dadja Mikkelsen.

Čoahkkimis sámediggeráđđi ovddidii cealkámušaid sámi ohppiid vuoigatvuođaid birra, nu movt son oaivvilda lágas galggašii čuožžut. Oahpahus sámegielas ja sámegillii addo dál sámi hálddašanguovlluin og olggobealde dáid guovlluid jus leat eambbo go logi oahppi geat dan háliidit.

– Ii leat dohkkálaš ahte skuvlafálaldat sámegielas ja sámegillii ráddjejuvvo das man galle oahppit orrot riikkas ja das man gallis dan háliidit. Viidasit leat mii celakán ahte Sámedikkis berrešii leat doaibman bearráigeahččačt oahpahusa, vuoi sáhttit sihkarastit kvalitehta samegielfágas ja sámi skuvllaid oahpahusfálaldagaid. Čoahkkimis lea sámediggeráđđi maid fokuseren ahte sámi oahpponeavvut maid fertejit čalmmusstahttot oahpahuslágas seamma ládje go dárogiel ja ođđadárogiel oahpponeavvut. Samediggeráđis leat stuorra vuordámušat oahpahuslága ođasmahttimii, loahpaha Mikkelsen.

Govat Sámediggeráđis Mikkel Eskil Mikkelsenas. Jearahallama oktavuođas, riŋge sámediggeráđđái Mikkel Eskil Mikkelsenii, tel. 91742161

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!