2017

03.5.2017
Last ned

Logo: Lulli - gierdu, symmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Lulli - čáhppat, symmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Julev - čáhppat, symmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Lulli - ivdni, symmetralaš (eps)

03.5.2017
Last ned

Logo: Lulli - vielgat, symmetralaš (eps)

27.4.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - gulahallanráđđeaddi

27.4.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Gieddeveahkit 

27.4.2017
Last ned

Almmolaš ohcciidlistu - Gieddejođiheaddjit

25.4.2017
Last ned

Utviklingen i duodjinæringen. Økonomisk rapport 2015
TFoU-rapport 2017:4

19.4.2017
Last ned

Martin Scheinins rapport om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Hans Danelius sine vurderinger om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Mattias Åhréns rapport om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Geir Ulfsteins rapport om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Rauna Kuokkanen cealkámuš davviriikkalaš sámesoahpamušas

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 1 Nuortaguovlu: Sámedemokráhtat ja Šiella

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 1 Nuortaguovlu: Olgeš (O)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Samenes Folkeforbund (SFF)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Nordkalottfolket

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Nordkalottfolket

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!