2017

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 3 Davviguovlu: Olgeš (O)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 6 Åarjel Saepmie: Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 6 Åarjel Saepmie: Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 7 Lulli-Norga: Nordkalottfolket

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Dáloniid Listu

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 6 Åarjel Saepmie: Olgeš (O)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 7 Lulli-Norga: Olgeš (O)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 5 Viesttarmearra: Olgeš (O)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Sosialistalaš Gurutbellodat (SG)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 5 Viesttarmearra: Guovddášbellodat (Gb)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Bargiidbellodat (Bb)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Šiella

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Sámieana

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 5 Viesttarmearra: Šiella

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 7 Lulli-Norga: Šiella

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Jiehkkevárri

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Olgeš (O)

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 4 Gáisi: Šiella

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 3 Davviguovlu: Šiella

31.3.2017
Last ned

Listaevttohus Válgabiire 2 Ávjovárri: Ávjovári Johttisápmelaččaid listu 

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!