2014

06.3.2014
Last ned

Sámedikki jahkedieđáhus 2013

20.2.2014
Last ned

Upmi-julggaštus

25.1.2014
Last ned

Čielggaduvvon sámi statistihkka 2014

2013

08.10.2013
Last ned

Sámedikki ja Romssa suohkana gaskasaš ovttasbargošiehtadus

06.6.2013
Last ned

Kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene, vedtatt 30.5.2006 med endringer av 6.6.2013

06.6.2013
Last ned

Sierra njuolggadusat bearráigeahččanlávdegotti ovddasvástádus- ja bargosuorgái

06.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

04.6.2013
Last ned

Sámediggedieđáhus sámi dáidaga ja kultuvrra birra

28.2.2013
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget 2013-2016

25.1.2013
Last ned

Sámedikki 2012 jahkedieđáhus

25.1.2013
Last ned

Sámi logut muitalit 6

25.1.2013
Last ned

Sámediggedieđáhus sámi mánáidgárdefálaldaga birra

25.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

2012

28.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

28.9.2012
Last ned

Sámediggeráđi dásseárvopolitihkalaš čilgehus

20.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

23.2.2012
Last ned

Sámedikki jahkedieđáhus 2011

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

25.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

25.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!