Áššit ja dokumeanttat

2016

14.2.2016
Last ned

Sámedikki ja Oslo suohkana gaskasaš ovttasbargošiehtadus

2015

15.9.2015
Last ned

Čielggadus Suohkanođastus ja sámi beroštumit

2012

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!