Áššit ja dokumeanttat

2017

01.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

26.2.2017
Last ned

Čilgehus automáhtalaččat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid birra

2016

24.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

2011

23.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

2003

31.7.2003
Last ned

Hovedrapport for prosjektet verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!