Áššit ja dokumeanttat

2019

21.2.2019
Last ned

Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten, Sámedikki strategiijat sámegielaid várás

2016

01.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

09.10.2016
Last ned

NOU 2016: 18 Kortversjon, fire språk/NOU Nöörjen byögkeles salkehtimmie 2016: 18/VAT Vuona almulasj tjielggidusá 2016: 18/NAČ Norgga almmolaš čielggadeamit 2016: 18

Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Raeriestimmie laakide, råajvarimmide jïh öörnegidie saemien gïelide
Oajvvadusá láhkamærrádusájda, dåjmajda ja årnigijda sámegielaj vuoksjuj
Sámegielaide evttohuvvon láhkamearrádusat, doaibmabijut ja ásahusat

12.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

14.2.2016
Last ned

Sámedikki ja Oslo suohkana gaskasaš ovttasbargošiehtadus

2015

15.9.2015
Last ned

Čielggadus Suohkanođastus ja sámi beroštumit

2014

10.9.2014
Last ned

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, oversatt til norsk.

2013

24.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

2012

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

24.1.2012
Last ned

Sámi giellaguovddážiid árvvoštallan

24.1.2012
Last ned

Sámi giellaiskkadeapmi 2012

24.1.2012
Last ned

Sámediggedieđáhus sámegiela birra

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!