Áššit ja dokumeanttat

2018

10.9.2018
Last ned

Kulturminneundersøkelser Rávdnjevággi/Finnheia, Sállir/Kvaløya, Tromsø kommune
Geassi/Sommeren 2018
Ved Stine Benedicte Sveen og Elin Anna Labba

2017

01.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

26.2.2017
Last ned

Čilgehus automáhtalaččat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid birra

2016

21.12.2016
Last ned

Nu guhká go mis leat eatnamat. Sámediggedieđáhus areála ja birrasa birra

17.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

28.2.2016
Last ned

Raporta sámedikki meahccebargojoavkkus, guovvamánu 29.b.2016.

24.1.2016
Last ned

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder 

24.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

24.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

2015

22.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

15.9.2015
Last ned

Čielggadus Suohkanođastus ja sámi beroštumit

2013

05.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

2012

24.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

2011

23.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

2010

24.1.2010
Last ned

Sámedikki plánaveahkki sámi kultuvrra, ealáhusovddideami ja servodateallima sihkkarastimii (Sámedikki plánaveahkki)

24.1.2010
Last ned

Sámedikki minerálaplánaveahkki

2003

31.7.2003
Last ned

Hovedrapport for prosjektet verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!