Lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2020

Sámediggi mearrida čuovvovaš čoahkkinplána jagi 2020 Sámedikki čoahkkimiid várás:

Ođas | Almmuhuvvon

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat vuosttas jahkebeali 2020:

Vahku 8: Guovvamánu 17. – 21. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahku 10: Njukčamánu 2. – 6. b., dievasčoahkkin
Vahku 21: Miessemánu 25. – 29. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahku 23: Geassemánu 8. - 12. b., dievasčoahkkin

Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkimat nuppi jahkebeali 2020:

Vahku 42: Golggotmánu 12. – 16. b. lávdegodde- ja dievasčoahkkimat
Vahku 47: Skábmamánu 16. – 20. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahku 49: Skábmamánu 30. b. – juovlamánu 4. b., dievasčoahkkin

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!