11 proseantta ovddalgihtii jienastan

Borgemánu 31. beaivvi 2017 rádjai leat 1 869 olbmo ovddalgihtii jienastan sámediggeválggain. Dat lea 11,02 proseantta buohkain geat besset jienastit. Dan čájehit Válgadirektoráhta logut.

36631928201_4785dc900c_z.jpg
FOTO | Steampilastá jienastanlihpu/Stempling av stemmeseddel (Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Ođas | Almmuhuvvon

Dál lea veahá badjelaš vahkku vel báhcán ovddalgihtiijienastanáigodagas, mii bistá bearjadaga čakčamánu 8. beaivvi rádjai. Válgabeaivvi sáhtát jienastit dušše gielddain main leat eanet go 30 olbmo Sámedikki jienastuslogus. Jus dát guoská du gildii, de oaččut dan birra dieđu válgakoarttas.

Riikka siste sáhttá ovddalgihtii jienastit čakčamánu 8. b. rádjai. Riikka siste lea suohkaniin/gielddain ovddasvástádus ovddalgihtii jienaid vuostáiváldimis. Sámediggeválgastivra mearrida guđe lanjain lea vejolaš jienastit ovddalgihtii. Dábálaččat dat leat ráđđeviessu, bálvaluskantuvra dahje sullasaš. Dasa lassin lea suohkaniin/gielddain ovddasvástádus ovddalgihtii addojuvvon jienaid vuostáiváldimis suohkaniid/gielddaid dearvvašvuođa- ja sosiálaásahusain. 

Olgoriikkas sáhttá ovddalgihtii jienastit čakčamánu 1. b. rádjai. Olgoriikkas addojuvvojit ovddalgihtii jienat váldoáššis Norgga olgoriikastašuvnna jietnavuostáiváldái.  

Ovddalgihtii sáhttá jienastit buot suohkaniin/gielddain miehtá riikka. Danne sáhttá jienasteaddji jienastit eará suohkanis/gielddas go doppe gos ássá ja lea jienastuslogus.

Jienasteaddjis lea alddis ovddasvástádus ahte ovddalgihtii addojuvvon jietna lea válgastivrras disdaga 12.9.17, dii 1700. Jus jietna ii leat ollen dán áigemearrái, bálkestuvvo jietna.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!