Listaevttohusat 2017 sámediggeválggaide

Áigemearri sáddet listaevttohusa lea njukčamánu 31. beaivvi 2017 dii. 12.00. Listaevttohusat biddjojuvvojit geahččama várás dađistaga go dat bohtet sisa. Sámedikki válgalávdegoddi meannuda listaevttohusaid ja dohkkeha válgalistaevttohusaid ja válgalisttaid máhcaheami. Listaevttohusaid dohkkehanáigemearri lea geassemánu 1. b. 2017.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!